Llancem l’app d’ERSM per a clients

Sobre les assegurances i el Covid-19

Davant la situació excepcional que estem vivint, poden sorgir alguns dubtes sobre la cobertura de les pòlisses contrades i els efectes de la declaració de l‟estat d‟alarma a Espanya. Per aquest motiu, els professionals d’ERSM Insurance Brokers hem elaborat aquestes preguntes i respostes que poden ajudar.

Pida precio