Llancem el Club Clients ERSM amb avantatges i descomptes
ERSM habilita un canal de comunicació de sinistres pel temporal Filomena

Puja l’impost de primeres d’assegurances

El Govern espanyol ha incrementat a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 (d’ara endavant la Llei), el tipus gravamen de l’impost sobre primes d’assegurança, de l’actual 6% al 8%.

En un estudi, el comparador Encert explica que aquesta pujada repercutirà principalment a les pòlisses de Autos i Llar, uns productes contractats pel 95% de les famílies espanyoles.

Segons els seus càlculs, aquesta pujada suposarà entre 25 i 30 euros anuals addicionals per a les famílies, partint del fet que la majoria de famílies tenen més d’una assegurança. I adverteix que les empreses acabaran repercutint aquest impacte al consumidor. A Uniteco són més precisos i detallen que una pòlissa amb una prima neta de 100 euros, que actualment pagaria un IPS de 6 euros, passarà a pagar 8 euros el 2021.

Tot i això, Uniteco recorda que no totes les assegurances estan gravades amb l’IPS. Per exemple, aquesta mesura no afectarà les assegurances socials obligatòries i col·lectives que instrumentin sistemes alternatius als Plans i Fons de Pensions. Tampoc, a les assegurances de Vida, exceptuant les garanties complementàries, ni a les assegurances de Crèdit i de Caució. Les assegurances agràries combinades també queden fora, igual que els Plans de Pensions, les operacions de reassegurança i l’assegurança de transport internacional de mercaderies i viatgers.

Per part seva, segons ressenya Encert, les assegurances de Salut s’enfrontaran previsiblement a l’increment de l’IVA sanitari, que passa al 21%.

Tot i aquest augment, a Espanya, l’IPS està per sota de la mitjana europea. A Alemanya, se situa al 19%; al Regne Unit, al 12,5%; ia Itàlia, entre el 12,5% i el 21,5%.

 

Pida precio