Llancem l’app d’ERSM per a clients
Pagament dels rebuts ara també amb targeta bancària

Per a un préstec ICO no cal contractar una assegurança

Les PIMES i autònoms poden sol·licitar i accedir, si compleixen els requisits requerits, a préstecs avalats per l’Estat aprovats a través del Reial decret llei 8/2020 de 26 de març a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per fer front a l’impacte ocasionat per la pandèmia del COVID-19.

En cas que qualsevol empresa volgués sol·licitar un préstec a una entitat financera comptant amb aquesta garantia, és molt important que sàpiguen que NO estan obligades a contractar cap assegurança per accedir a aquests préstecs i que, en cas que l’entitat financera ho imposara-contravenint per a això l’article 192.2.j del Reial Decret-Llei 3/2020 de 4 de novembre que prohibeix la imposició directa o indirecta de la celebració d’un contracte d’assegurança-, el posin immediatament en el nostre coneixement.

Pida precio