The new green card starting July 1

The new green card format is brought forward to July 1, 2020. This is the decision taken by the Council of National Bureaux (CoB), to which […]

La nova carta verda a partir de l’1 de juliol

El nou format de la carta verda s’avança a l’1 de juliol del 2020. És la decisió que ha adoptat el Consell d’Oficines Nacionals (CoB), al […]

La nueva carta verde a partir del 1 de julio

El nuevo formato de la carta verde se adelanta al 1 de julio de 2020. Es la decisión que ha adoptado el Consejo de Oficinas Nacionales (CoB), al que […]

Agreement with GANVAM before Covid-19

ERSM Insurance Brokers has reached an agreement with the Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) to offer vehicle dealers a […]

Acord amb GANVAM davant el Covid-19

ERSM Insurance Brokers ha aconseguit un acord amb l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles de Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM) per oferir als distribuïdors de vehicles […]

Acuerdo con GANVAM ante el Covid-19

ERSM Insurance Brokers ha alcanzado un acuerdo con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) para ofrecer a los distribuidores […]

We give away a free hotel night to our clients.

ERSM is giving away a free hotel night for 2 people among current clients of the brokerage who bring us one or more policies. The campaign […]

Regalem una nit d’hotel als nostres clients

ERSM regala una nit d’hotel per a 2 persones entre els clients actuals de la corredoria que ens portin una o més pòlisses. La campanya va […]

Regalamos una noche de hotel a nuestros clientes

ERSM regala una noche de hotel para 2 personas entre los clientes actuales de la correduría que nos traigan una o más pólizas. La campaña va […]
Pida precio