Els bancs no poden obligar a contractar una assegurança als clients

La banca continua imposant la contractació de productes vinculats per concedir un crèdit després de laprovació de la Llei Hipotecària. Així, en el 59% dels casos, […]

Banks cannot oblige their customers to take out insurance

The banks continue to impose the contracting of linked products in order to grant a loan after the approval of the Mortgage Law. Thus, in 59% […]

Los bancos no pueden obligar a contratar un seguro a sus clientes

La banca sigue imponiendo la contratación de productos vinculados para conceder un crédito tras la aprobación de la Ley Hipotecaria. Así, en el 59% de los […]

Mapfre joins Hyundai with the support of ERSM

Hyundai Motor España incorporates a new partner to Hyundai Insurance, MAPFRE, a leading insurance company in the Spanish market, and with the support of the ERSM […]

Mapfre s’incorpora a Hyundai amb el suport d’ERSM

Hyundai Motor España incorpora un nou partner a l’ assegurança Hyundai , MAPFRE, companyia asseguradora de referència del mercat espanyol, i amb el suport del grup […]

Mapfre se incorpora a Hyundai con el apoyo de ERSM

Hyundai Motor España incorpora un nuevo partner al Seguro Hyundai, MAPFRE, compañía aseguradora de referencia del mercado español, y con el apoyo del grupo ERSM Insurance […]

ERSM partners with Automóvil Club de Chile

In order to adapt to the changes that the Covid-19 pandemic will generate in urban mobility, Automóvil Club de Chile decided to diversify its business and […]

ERSM s’associa amb Automòbil Club de Xile

Amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis que generarà la pandèmia per Covid-19 a la mobilitat urbana, Automòbil Club de Xile va prendre la decisió de diversificar el […]

ERSM se asocia con Automóvil Club de Chile

Con el objetivo de adaptarse a los cambios que generará la pandemia por Covid-19 en la movilidad urbana, Automóvil Club de Chile tomó la decisión de diversificar […]
Pida precio