Risk Group acquires ERSM’s stake from Crèdit Andorrà

The RISK Group acquires all the shares of ERSM Insurance Brokers from the Credit Andorrà Group, which until now held 51%. The transaction is part of […]

Grup Risk adquireix la participació d’ERSM a Crèdit Andorrà

El Grup RISK adquireix la totalitat de les accions d’ERSM Insurance Brokers al Grup Credit Andorrà, que fins ara era del 51%. L?operació s?emmarca dins del […]

Grupo Risk adquiere la participación de ERSM a Crèdit Andorrà

Grupo RISK adquiere la totalidad de las acciones de ERSM Insurance Brokers al Grupo Credit Andorrà, que hasta ahora era del 51%. La operación se enmarca […]

ERSM, Cetelem and ACEMA will give away a free Extended Warranty insurance policy

ERSM Insurance Brokers with ACEMA (Spanish Association of Household Appliance and Kitchen Furniture Dealers) and Cetelem (trademark of BNP Paribas Personal Finance in Spain) have signed […]

ERSM, Cetelem i ACEMA regalaran una assegurança d’Extensió de Garantia

ERSM Insurance Brokers amb ACEMA (Associació dels Comerciants d’Electrodomèstics i Mobles de Cuina d’Espanya) i Cetelem (marca comercial de BNP Paribas Personal Finance a Espanya) han […]

ERSM, Cetelem y ACEMA regalarán un seguro de Extensión de Garantía

ERSM Insurance Brokers con ACEMA (Asociación de los Comerciantes de Electrodomésticos y Muebles de Cocina de España) y Cetelem (marca comercial de BNP Paribas Personal Finance […]

Fast and agile contracting of policies at dealerships

ERSM Insurance Brokers and PapelCero by Dealerbest have succeeded in creating the easiest and fastest way to offer an auto policy to car dealer customers at […]

Contractació de pòlisses ràpida i àgil en concessionaris

ERSM Insurance Brokers i PapelCero by Dealerbest han aconseguit crear la forma més fàcil i ràpida per oferir una pòlissa de cotxe als clients dels distribuïdors […]

Contratación de pólizas rápida y ágil en concesionarios

ERSM Insurance Brokers y PapelCero by Dealerbest han conseguido crear la forma más fácil y rápida para ofertar una póliza de auto a los clientes de […]
Pida precio